Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zakupu Karty Turysty 


 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  r.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


      /dane Konsumenta/


Centrum Promocji Turystyki Sp. z o.o.


ul. Modlińskiej 61


03-199 Warszawa


 


 


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


 


Niniejszym oświadczam, że zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – zawartej poprzez dokonanie zakupu Karty Turysty na Portalu dostępnym pod adresem www.KartaTurysty.pl (www.TouristCard.pl) – z dnia ............................., zawartej z Centrum Promocji Turystyki Sp. z o.o.


 


Wskazuję ponadto, że ze względu na zachowanie terminu, o którym mowa w art. 10 w/w ustawy, a także nierozpoczęcia świadczenia usług, oświadczenie o odstąpieniu jest w pełni skuteczne.


 


Nr konta do zwrotu wpłaconej należności ..................................................................................

 


...........................................................


(podpis Konsumenta)

KONTAKT

Centrum Promocji Turystyki Sp. z o.o.
Oficjalny wydawca Karty Turysty
e-mail: biuro małpka kartaturysty.pl

OBSERWUJ NAS